10 בינואר 2018

מזכר לקוחות מיסוי מוניציפאלי - ינואר 2018

עוה"ד הבכירה שרית נעמן שאג (מרכזת תחום מיסוי מוניציפאלי) במזכר לקוחות בנושא הגשת שומות ארנונה שנתיות (המועד האחרון להגשת השגה הינו סוף חודש מרץ 2018).

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור