06 בדצמבר 2017

שיקול דעת שיפוטי: העידן השלישי

מאמרו של עו"ד טל סלע (ושל פרופ' אריאל בנדור מאוני' בר-אילן) מאבחן שלושה עידנים בהפעלתו של שיקול דעת שיפוטי נורמטיבי על ידי בית המשפט העליון, פורסם בכרך מו(3) של כתב העת "משפטים".

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור