10 בינואר 2021

זירו וויסט בע"מ בעתירה מינהלית רביעית שהוגשה כנגדה

משרדנו ייצג את זירו וויסט בע"מ בעתירה מינהלית רביעית שהוגשה כנגד זכייתה במכרז להקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן לטיפול בפסולת בשפד"ן.
בעתירה הועלו טענות כנגד שינויים שנעשו בתנאי ההתקשרות במסגרת החוזה בין זירו וויסט לבין המדינה, בניגוד (כביכול) לדיני המכרזים. לאחר הגשת טיעונים נרחבים בכתב וקיום דיון ארוך בעל פה, התקבל היום פסק דין מנומק הדוחה את העתירה במלואה.
ייצגו: השותף נועם רונן ועו"ד דניאל בר לב.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור