22 בדצמבר 2019

החברה לישראל השלימה גיוס חוב של 750 מיליון ש"ח.

משרדנו ייצג את החברה לישראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח לציבור בהיקף כולל של 750 מיליון ש"ח, כאשר החברה הגדילה את היקף הגיוס לאחר שנרשמו ביקושים גבוהים בסך של כ-1.037 מיליארד ש"ח.

האג"ח נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

החברה לישראל יוצגה ע"י השותף, יאיר שילוני, ועוה"ד משה סבי.

סייעו בהיבטי מס עוה"ד דניאל סקאלד ולילך שמיר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור