11 ביוני 2017

גורניצקי מייצגים את מליסרון בהנפקת אג"ח לציבור בהיקף של כ- 900 מיליון ש''ח

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ- 900 מיליון ש"ח. הנפקת אגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת שתי סדרות הנסחרות בבורסה של תל אביב, באמצעות דוח הצעת מדף.

את מליסרון ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושי חן (עו"ד).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור