29 ביוני 2017

גורניצקי מייצגים את אורון אחזקות והשקעות בהנפקת אג"ח בסך 100 מיליון ש"ח

משרדנו ייצג את חברת התשתיות קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 100 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרה סחירה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. את ההנפקה הוביל

השותף יאיר שילוני יחד עם עו"ד איתמר בן יהודה.

 

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור