25 בפברואר 2016

גורניצקי מייצגים את הבעלים של מלון הילטון תל אביב מול רשות ההגבלים העסקיים

גורניצקי ייצגו את חברת IHI, הבעלים של מלון הילטון תל אביב, במסגרת הגשת הודעת מיזוג ובקשת פטור להסדר כובל לרשות ההגבלים העסקיים אגב חידוש הסכם הניהול של המלון עם רשת הילטון העולמית למשך 20 שנה נוספות.

את הייצוג מול רשות ההגבלים העסקיים הובילו עו"ד אבנר פינקלשטיין (שותף) ועו"ד נגה בליקשטיין שחורי

לקריאת החלטת הרשות

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור