23 באוקטובר 2017

גורניצקי מייצגים חברות בשליטת בני פרץ ואייל גולן בבקשה למתן צו מניעה זמני.

גורניצקי ייצגו את ליאם שי נדלן וליאם טוהר השקעות (חברות בשליטת בני פרץ ואייל גולן) בבקשה למתן צו מניעה זמני ובבקשה למתן הוראות לנאמן שהוגשו לבית המשפט המחוזי כנגד קבוצת הנדל"ן אביסרור. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה למתן צו מניעה זמני שהגישו ליאם שי וליאם טוהר, ובהתאמה הורה בצו שיפוטי לקבוצת אביסרור להימנע מכל דיספוזיציה במניות אשר הוחזקו על ידה בנאמנות עבור ליאם שי וליאם טוהר.

החברות יוצגו על ידי מיכאל איילון (שותף) ועו"ד אלכס פלדשר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור