30 באוקטובר 2014

גורניצקי מייצגים את החברה לישראל בעסקת נגזרים בקשר למניות כימיקלים לישראל בע"מ

ייצוג החברה לישראל בעסקת נגזרים (equity derivative) בסכום של כ- 200 מליון דולר ארה"ב בקשר למניות של מניות כימיקלים לישראל בע"מ. העסקה הינה ייחודית מבחינות רבות (למשל, העסקה כללה מכירת מניות כימיקלים לישראל בע"מ בחסר (short) במסגרת הצעה לציבור ורישום (דואלי) למסחר של המניות בבורסה לני"ע בניו-יורק, וחייבה התייחסות לשאלות מורכבות מתחומי המימון, התאגידים וני"ע.

את החברה לישראל מייצגים עידן בקי (שותף) ושירה פורת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור