04 בפברואר 2016

גורניצקי מייצגים את אסם השקעות בע"מ בעסקת “מיזוג משולש הופכי”.

ייצוג אסם השקעות בע"מ ("אסם"), הנמנית על חברות המזון המובילות בישראל, בעסקת “מיזוג משולש הופכי” במסגרת תרכוש Nestle S.A., בעלת השליטה באסם, את החזקות הציבור באסם בתמורה במזומן המשקפת שווי חברה של כ-9.13 מיליארד ש"ח. עם השלמת המיזוג מניות אסם תימחקנה ממסחר בבורסה ואסם תהפוך לחברה פרטית בשליטת Nestle S.A.

את אסם השקעות בע"מ ייצגו בעסקת המיזוג ליאור פורת (שותף), יאיר שילוני (שותף) ואורי הלר

לקריאה נוספת במגזין דה מרקר

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור