25 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו בהצלחה את רכבת ישראל בערעור בבית המשפט העליון שהוגש על פסק דין שאישר תובענה כייצוגית וקיבל אותה לגופה, שעניינה באחריותה של הרכבת כמחזיקת מקום ציבורי על פי החוק למניעת עישון.

גורניצקי ייצגו בהצלחה את רכבת ישראל בדיון בערעור בבית המשפט העליון שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, שאישר בקשה לאישור תובענה כייצוגית וגם דן וקיבל את התובענה הייצוגית לגופה, שעניינה היה במידת אחריותה של הרכבת כמחזיקת מקום ציבורי על פי החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים.

בתום שמיעת טיעונים בעל פה בפני הרכב בית המשפט העליון בראשות כב' השופט עמית, המליץ ההרכב שפסק הדין יבוטל על הקביעות שנקבעו בו ביחס לאחריות הרכבת, תאומץ פרשנותה של הרכבת ביחס להיקף החובות שמוטלים עליה לנקוט באמצעים סבירים למניעת העישון ברציפי הרכבת מכאן ולהבא, והפיצוי לציבור באמצעות קרן התובענות הייצוגיות כמו גם שכר הטרחה שנפסקו בבית המשפט המחוזי, בהיקף של כ- 7 מיליון ₪, יופחתו בשליש.

רכבת ישראל יוצגה ע"י השותף נועם רונן ועוה"ד דניאל בר לב.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור