11 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את ש.י.ר. שלמה נדל"ן בהנפקת אגרות חוב בהיקף של כ-160 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ, מקבוצת שמלצר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-160 מיליון ש"ח. הנפקת אגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב נסחרת, באמצעות דוח הצעת מדף.

החברה יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה) ואיתמר בן יהודה (עו"ד).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור