15 ביולי 2020

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי בע"מ בפרסום לציבור של תשקיף להשלמה והודעה משלימה שפורסמה מכוחו, במסגרתו בוצעה הצעה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב בהיקף כולל של כ-420 מיליון ש"ח

משרדנו ייצג את חברת שיכון ובינוי בע"מ בפרסום לציבור של תשקיף להשלמה והודעה משלימה שפורסמה מכוחו, במסגרתו בוצעה הצעה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב בהיקף כולל של כ-420 מיליון ש"ח (400 מיליון ש"ח ע.נ.). הנפקת אגרות החוב כללה הצעה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (צמודה למדד) בהיקף של כ- 220 מיליון ש"ח וכן הצעה לציבור של סדרת אגרות חוב נסחרת (שקלית) בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של כ- 200 מיליון ש"ח (כ-180 מיליון ש"ח ע.נ.).

אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לני"ע בת"א.

חברת שיכון ובינוי בע"מ יוצגה על ידי השותפה שרון ורקר-שגיא יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור