13 ביולי 2020

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ בהנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה לציבור בהיקף כולל של כ-700 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ, חברת מזון ומשקאות מהגדולות בישראל, בהנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה לציבור, בהיקף כולל של כ-700 מיליון ש"ח. אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

שטראוס גרופ בע"מ יוצגה על ידי השותפה שרון ורקר-שגיא יחד עם עוה"ד שרון שטראוס.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור