27 במאי 2019

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ בהכנת תשקיף מדף.

גורניצקי ייצגו את שטראוס גרופ בע"מ בהכנת תשקיף מדף ובקבלת אישור עקרוני של הבורסה לניירות ערך בת"א לרישום למסחר של ניירות ערך.
שטראוס גרופ בע"מ יוצגה ע"י השותפה שרון ורקר-שגיא יחד עם עוה"ד שרון שטראוס.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור