02 באוקטובר 2019

גורניצקי ייצגו את קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ בהנפקת אג"ח בהיקף של 120 מיליון ש"ח

משרדנו ייצג את קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ, חברה ציבורית הפועלת בתחומי התשתיות, ייזום נדל"ן ותעשיית חומרי בניה, במהלך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב, בהיקף כולל של 120 מיליון ש"ח.

אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותמורת הנפקתן תשמש את החברה, בין היתר, לצורך פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב מסדרה אחרת של החברה הנסחרת בבורסה.

החברה יוצגה ע"י השותף יאיר שילוני, יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור