12 בדצמבר 2018

גורניצקי ייצגו את פטרוטקס שותפות מוגבלת במהלך הנפקה לציבור של אגרות חוב בהיקף של כ-50 מיליון ש״ח ובמהלך השלמת עסקה לרכישת נכסי נפט במיסיסיפי.

משרדנו ייצג את פטרוטקס שותפות מוגבלת (שותפות נפט הנסחרת בבורסה בתל אביב והעוסקת ברכישה של נכסי פטריוליום מניבים ובפיתוח והפקה של נכסי פטרוליום) במהלך הנפקה לציבור של אגרות חוב בהיקף של כ-50 מיליון ש״ח ובמהלך השלמת עסקה לרכישת נכסי נפט במיסיסיפי. אגרות החוב הובטחו בשעבוד על נכסי נפט של השותפות בטקסס ובמסיסיפי, ותמורתם יועדה למימון השלמת עסקת לרכישת נכסי הנפט במיסיסיפי.

פטרוטקס שותפות מוגבלת יוצגה ע"י השותף יאיר שילוני, יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה ומשה סבי.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור