30 באוקטובר 2019

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-790 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת נדל"ן מובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ-790 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרות נסחרות קיימות. אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

מליסרון יוצגה ע"י השותפה שרון ורקר-שגיא יחד עם עוה"ד הבכירה ענבל זכאי-חורב ועוה"ד שרון שטראוס.

 

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור