09 באוקטובר 2018

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-485 מיליון ₪

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת נדל"ן מובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהרחבת סדרה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב המובטחת בשעבוד מדרגה שנייה על הגרנד קניון באר שבע, בהיקף של כ-485 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה שימשה לצורך פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב מסדרה אחרת של החברה הנסחרות בבורסה והמובטחות בשעבוד מדרגה ראשונה על הגרנד קניון באר שבע. בעקבות ביצוע הפדיון המוקדם המלא הפך השעבוד של אגרות החוב המורחבות משעבוד מדרגה שנייה לשעבוד בדרגה ראשונה.
החברה יוצגה ע"י השותפה שרון ורקר-שגיא, יחד עם ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושרון שטראוס (עו"ד).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור