19 ביולי 2020

גורניצקי ייצגו את חברת שיכון ובינוי בתובענה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה כנגדה

משרדנו ייצג את חברת שיכון ובינוי בתובענה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה כנגדה. ביהמ"ש הכלכלי דחה בקשה לתיקון תובענה בדרך של החלפת התובע בעמותה המייצגת זכויות משקיעים, וקיבל את טענותינו כי לא התקיימו התנאים בחוק המאפשרים ניהול תביעה ייצוגית ללא עילה אישית, ובאופן לא מקובל הודיע שהתביעה תימחק אם לא תנוהל ע"י משקיע שיצביע על נזק ממשי שארע לו.

את חברת שיכון ובינוי ייצגו השותף נועם רונן יחד עם עוה"ד נירן דור.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור