28 בפברואר 2019

גורניצקי ייצגו את חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ בהנפקת ני"ע מסחריים בהיקף כולל של 400 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ בהנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף כולל של 400 מיליון ש"ח וברישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ניירות הערך המסחריים דורגו בדירוג "+ilA-1" על ידי מעלות. ההנפקה מהווה גיוס ראשון של ניירות ערך מסחריים בבורסה בתל אביב על ידי חברה ממשלתית.

חברת נמלי ישראל מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים – נמל הדרום באשדוד, ונמל המפרץ בחיפה.

חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ יוצגה ע"י השותפה שרון ורקר-שגיא, יחד עם עו"ד איתמר בן יהודה.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור