26 במאי 2016

גורניצקי ייצגו את חברת איי.די.או. גרופ בע"מ בפרסום תשקיף מדף.

במהלך חודש מאי 2016 ייצגו עורכי הדין ממשרד גורניצקי ושות' את איי.די.או. גרופ בע"מ, חברה בקבוצת שיכון ובינוי בע"מ, במהלך פרסומו של תשקיף מדף.
המהלך כלל בעיקרו ליווי וייצוג החברה מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לצורך פרסומו של תשקיף מדף.

את איי.די.או. גרופ בע"מ ייצגו עוה"ד יאיר שילוני (שותף) ואיתמר בן-יהודה.

 

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור