16 באפריל 2016

גורניצקי ייצגו את חברת איי.די.או. גרופ בע"מ בהצעות רכש עצמיות בהיקף כולל של כ- 350 מיליון ש"ח.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 פרסמה חברת איי.די.או. גרופ בע"מ (חברה בקבוצת שיכון ובינוי בע"מ) שתי הצעות רכש למניותיה, בהיקף כולל, מצטבר, של כ- 350 מיליון ש"ח. עורכי הדין ממשרד גורניצקי ושות' העניקו ליווי וייעוץ שוטף להנהלת החברה ולדירקטוריון החברה בקשר עם הצעות הרכש כאמור, ובכלל כך ייעוץ בענייני מס והיבטים שונים בדיני תאגידים וניירות ערך.

את איי.די.או. גרופ בע"מ ייצגו עוה"ד יאיר שילוני (שותף), איתמר בן-יהודה ומיכל קרצבורן.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור