07 ביוני 2020

גורניצקי ייצגו את החתמים, לידר הנפקות (1993) בע"מ, בהנפקה ראשונה לציבור של מניות קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ בהיקף של כ-126 מיליון ש"ח

גורניצקי ייצגו את החתמים, לידר הנפקות (1993) בע"מ, בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בהיקף של כ-126 מיליון ש"ח של מניות קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וזאת לפי שווי חברה של 575 מיליון ש"ח (לפני הכסף).

קבוצת דוראל עוסקת בייזום, תכנון, רישוי, פיתוח, ניהול הליכי מימון, הקמה, החזקה ניהול, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל "נקי" ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב, וכן עוסקת בקידום פרויקטים להקמת מתקני גז טבעי.
ההנפקה הובטחה בחיתום על ידי לידר, ששימשו כמנהלי הקונסורציום הראשיים.

החתמים יוצגו ע"י השותפה שרון ורקר-שגיא ועוה"ד שרון שטראוס וגלי חבקין.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור