29 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ בהנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות בהיקף כולל של כ- 840 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את החברה לישראל בע"מ בהנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות, שכללו סדרת אגרות חוב שקלית ולא צמודה וסדרת אגרות חוב צמודה לדולר, בהיקף כולל של כ- 840 מיליון ₪, וכן במהלך לביצוע שינויים בתנאי אגרות החוב הקיימות הנסחרות של החברה. אגרות החוב הונפקו באמצעות דוח הצעת מדף ונרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

החברה יוצגה ע"י השותפים יאיר שילוני ונורית טראוריק, יחד עם עוה"ד איתמר בן יהודה וליאור עופר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור