03 באוקטובר 2019

גורניצקי ייצגו את גב-ים בליווי משפטי של מכרז גדול ומורכב להקמת והפעלת ה"הוג'יטק" - פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע בשטח קמפוס האוניברסיטה העברית.

גורניצקי ייצגו את גב-ים בליווי משפטי של מכרז גדול ומורכב להקמת והפעלת פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע בשטח קמפוס האוניברסיטה העברית בקריית אדמונד י' ספרא בגבעת רם בי-ם ("הוג'יטק"- קרית ההייטק של האוניברסיטה העברית). השבוע הודיעה ועדת המכרזים כי גב-ים לקרקעות זכתה במכרז. המדובר בפרויקט בעלות צפויה של כ-1.4 מיליארד ₪, המורכב משני שלבים. בשלב א' יוקמו שלושה בניינים, בהיקף בנייה של כ- 127,000 מ"ר, בשלב ב' המבוסס על מימוש זכויות בנייה מכוח תב"ע חדשה, ייבנו שטחים נוספים בהיקף כולל של כ-140,000 מ"ר.
את גב-ים ייצגו השותפים שלומי כהן ואיתי איצקוביץ ביחד עם עוה"ד יואב גלזנר.

להמשך קריאה באתר כלכליסט

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור