20 בנובמבר 2016

מזכר מיסים - הליך נוהל גילוי מרצון.

דניאל פסרמן (שותף), ענבר ברק בילו ומיכל קרצברון במזכר המפרט את עיקרי נוהל גילוי מרצון ששעריו נפתחו לאחרונה גם ליהלומנים, כמו גם את השלכות התיקון לחוק איסור הלבנת הון. הנוהל יחול עד ליום 31 בדצמבר 2016.

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור