20 בספטמבר 2016

מזכר מיסים - תקנות חייבות בדיווח מס המתייחסות לנאמנויות.

דניאל פסרמן (שותף) במזכר המפרט את עיקרי הסעיפים בטיוטת הצעה של רשות המיסים לתיקון התקנות החייבות בדיווח, אשר לראשונה מתייחסות לנאמנויות.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור