03 באפריל 2017

גורניצקי מייצג את אחד ממייסדי דיוקול בבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בעלת השליטה בחברה

צוות הליטיגציה של גורניצקי, בהובלת השותף אלי כהן, מייצג את אחד ממייסדי חברת דיוקול בע"מ בבקשה לאישור תביעה נגזרת ע"ס של כ- 20 מיליון דולרים כנגד בעלת השליטה בחברה

צוות הליטיגציה מייצג את אחד ממייסדי חברת דיוקול בע"מ, העוסקת בייצור מערכות מיזוג מתקדמות המיוצאות לשווקים הבינלאומיים, במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה כנגד בעלת השליטה בחברה, קרן ההשקעות האמריקאית Matlin Patterson Global Advisors LLC, ודירקטורים מטעמה.

במסגרת הליכים אלו הגיש המבקש, באמצעות צוות הליטיגציה של משרדנו, בקשה למתן היתר להמצאת הבקשה והתביעה הנגזרת אל מחוץ לתחום המדינה, מחמת שמקום מושבם של הנתבעים הינו בארה"ב. לאחר שבית המשפט המחוזי נעתר לבקשה (במעמד צד אחד), הגישו הנתבעים בקשה לביטול היתר ההמצאה.
בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הביטול והותיר את היתרי ההמצאה על כנם.

במסגרת ההחלטה נקבע כי לא ניתן להתנות על הוראות חוק החברות הנוגעות להגשת תביעה נגזרת, במסגרת הסכמים בין החברה לבעלי מניותיה או נושאי המשרה בה, ולא ניתן למנוע מבעל מניות של חברה ישראלית הפועלת בישראל להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת. כמו כן נקבע כי תניות השיפוט שנקבעו בהסכמים השונים שבין הצדדים אינן חלות על הבקשות למתן היתר המצאה, שכן הן עוסקות במערכת היחסים בין בעלי המניות ובמערכת היחסים שבין הדירקטורים.

מייסדי החברה יוצגו על ידי עו"ד אלי כהן (שותף) ויעד גורדון.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור