05 בספטמבר 2017

גורניצקי מייצגים בהצלחה את קבוצת לוזון בתביעה שהגישה

גורניצקי ייצגו את קבוצת לוזון בתביעה שהגישה להצהיר כי שעבוד מניות חברת דורי אנרגיה (בעלת מניות בתחנת הכוח "דוראד") שבבעלותה, כבטוחה לגיוס אג"ח בסך של כ-180 מיליון ש"ח, אינו מפעיל את זכות הסירוב הראשון הקבועה בהסכם בעלי המניות של תחנת הכח דוראד.

בסופו של ההליך, ניתן פסק דין מדוקדק ומלומד אשר קיבל את התביעה במלואה וכן נפסקו הוצאות גבוהות במיוחד לזכות החברה.
פסק הדין עסק בסוגיות מסחריות ותאגידיות מורכבות ועקרוניות והחלתן בתחום ההתנהלות הפיננסית והחוזית של תאגידים ציבוריים.

את החברה ייצגו אלי כהן (שותף) ועוה"ד דניאל לסרי ואלכס פלדשר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור