29 בנובמבר 2016

גורניצקי מייצגים קבוצת רכישה בדחיית בקשה להעברת בורר מתפקידו

גורניצקי ייצגו בהצלחה קבוצת רכישה בדחיית בקשה להעברת בורר מתפקידו, אשר התנהלה בפני השופט א' ואגו בבית המשפט המחוזי וכן בדחיית בקשת רשות ערעור על פסק הדין, אשר התנהלה בפני כבוד השופט דנציגר בבית המשפט העליון.

במסגרת הבקשה להעברת הבורר מתפקידו ובמסגרת בקשת רשות הערעור על פסק הדין, נטען, בין היתר, כי יש להעביר את הבורר מתפקידו בשל העובדה שב"כ קבוצת הרכישה, עו"ד אלי כהן, מונה לכהן כסגן יו"ר ועדת הליטיגציה בלשכת עורכי הדין, בשים לב כי כב' הבורר מכהן כיו"ר ועדה זו. וכן בשל העובדה כי הבורר מייצג לקוח בכובעו כעורך דין פרטי בהליך אחר, כאשר עו"ד כהן מייצג באותו הליך את הצד שכנגד.

בפסק הדין, אשר ניתן בחודש ספטמבר 2016, הורה כבוד השופט ואגו על דחיית הבקשה, תוך קבלת טענותיה של קבוצת הרכישה להיעדר אפשרות ממשית של משוא פנים מצד הבורר בהכרעתו ותוך השתת הוצאות ההליך על המבקשת.

בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על פסק הדין נדחתה אף היא, תוך קבלת טענותיה של קבוצת הרכישה ותוך השתת הוצאות ההליך על המבקשת. במסגרת החלטתו קבע כבוד השופט דנציגר, בין היתר, כי "הקשר" הנטען בין עו"ד כהן לבין הבורר, מקורו טמון לכאורה בהיכרות מקצועית בין השניים וטענה לפיה היכרות מקצועית כאמור מקימה בהכרח חשש ממשי מפני משוא פנים מצד הבורר, היא טענה מרחיקת לכת. כמו כן נקבע, כי העובדה שהבורר ועו"ד כהן מייצגים לקוחות משני צדי המתרס בהליך אחר, אינה מקימה מעצם טבעה חשש מפני ניגוד עניינים.

את קבוצת הרכישה ייצגו אלי כהן (שותף) ונתלי דרגות.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור