07 במאי 2019

גורניצקי ייצגו את הדירקטורים הישראלים ומבקר הפנים שכיהנו בחברה הקנדית אורבנקורפ, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית.

גורניצקי ייצגו את הדירקטורים הישראלים ומבקר הפנים שכיהנו בחברה הקנדית אורבנקורפ, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה על ידי מחזיקי אגרות החוב בטענה לפרטים מטעים בדוחותיה של החברה. לאחר הגשת תשובת הדירקטורים ומבקר הפנים, הגיש המבקש בקשה למחיקת הדירקטורים ומבקר הפנים ודחיית הבקשה כלפיהם. הבקשה התקבלה.

הדירקטורים ומבקר הפנים יוצגו ע"י השותפה מאיה צברי .

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור