28 במרץ 2019

גורניצקי ייצגו את חברות הנדל"ן מקבוצת תשובה בעתירה מנהלית אשר הוגשה נגד עיריית תל אביב.

גורניצקי ייצגו את אלעד ישראל מגורים וחברת א.מ.ת.ש מקבוצת תשובה בעתירה מנהלית אשר הוגשה נגד עיריית תל אביב בדבר סירובה של העירייה להנפיק היתר בניה להקמת המגדל השני בפרויקט פארק בבלי בעיר.

מדובר בפרוייקט יזמי שהיקפו עומד על מספר מליארדי ₪. בעתירה נטען בין היתר, כי סירובה של העירייה למתן היתר בנייה מסב לחברות נזקים עצומים.  לאחר שני דיונים ממושכים שהתקיימו בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב ובהמלצת בית המשפט, נתרצתה העיריה, חזרה בה מסירובה והצדדים הגיעו להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין במסגרתן יינתן לחברות היתר הבניה להקמת המגדל השני וכן להקמת מגדלים נוספים בפרויקט.

 ייצגו: עופר צור (שותף), יצחק לזר (שותף) ואלכס פלדשר (עו"ד).

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור