30 באפריל 2019

גורניצקי ייצגו את מרינה אשקלון 1992 - שותפות מוגבלת (אשר אחים עופר הנדסה ופיתוח בע"מ מהווה את השותף הכללי בה) בהסכם למכירת מלוא זכויות השותפות במגרש 6.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור