19 במרץ 2019

גורניצקי ייצגו משווק אזורי של מפעל הפיס במסגרת תביעה שהוגשה נגדו ונגד מפעל הפיס על ידי מתמודד שהפסיד במכרז שערך מפעל הפיס לבחירת משווקים אזוריים, ושבו זכה מרשנו.

גורניצקי ייצגו משווק אזורי של מפעל הפיס במסגרת תביעה שהוגשה נגדו ונגד מפעל הפיס על ידי מתמודד שהפסיד במכרז שערך מפעל הפיס לבחירת משווקים אזוריים, ושבו זכה מרשנו.

מדובר במכרז בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנה בו התמודדו מספר משווקים. התובע דרש לבטל את החלטת ועדת המכרזים באופן שהוא יוכרז כזוכה במקום מרשנו. בפסק דין מפורט קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את טענותינו במלואן ודחה את התביעה. התובע הגיש ערעור לבית המשפט העליון ולאחר דיון ארוך שהתנהל בפני כבוד הנשיאה א' חיות והשופטים ד' מינץ וע' ברון, משך את הערעור בהמלצת בית המשפט.
ייצגו: עופר צור (שותף), איציק לזר (שותף) ונתלי דרגות (עו"ד).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור