18 בפברואר 2019

גורניצקי מייצגים את חברת זירו וויסט בע"מ בעתירה שהוגשה כנגד זכייתה של החברה במכרז BOT.

גורניצקי מייצגים את חברת זירו וויסט בע"מ, חברה שבעלי מניותיה הן שיכון ובינוי וחברת GES בעתירה שהוגשה כנגד זכייתה של זירו וויסט במכרז BOT בהיקף עצום (מעל מיליארד ורבע ש"ח רק בשלב ההקמה) ובעל מורכבות טכנית חריגה להקמת מתקן מחזור הפסולת הראשון מסוגו והגדול ביותר בישראל.

כנגד זכייתה של זירו וויסט במכרז הוגשה עתירה מנהלית על ידי חברת ממ"ל, נציגת קונצרן ורידיס בישראל שהפסידה במכרז, בטענה כאילו ניתנה לזירו וויסט אפשרות פסולה לתקן תיקון מהותי בהצעתה ובמפרט הפרוייקט. בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט ע' שחם) נדחו טענות ממ"ל ונקבע שהגם שאכן בוצע תיקון בהצעה בפועל, הרי שהפרשנות שניתנה על ידי זירו וויסט בשלב ההצעה למכרז הייתה סבירה ולכן ולא הייתה כל התנהלות חסרת תום לב או תכסיסנית בעת תיקון הצעתה.
העתירה נדחתה וזכיית זירו וויסט במכרז אושררה.

חברת זירו וויסט בע"מ מיוצגת ע"י השותפים איתי גפן, נועם רונן ורונית רוזנשטיין-בראל, יחד עם עוה"ד נמרוד סביל ויערה זיסקינד.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור