23 ביולי 2018

G-CAPITAL - עדכונים מעולם שוק ההון: דחיית בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד חברה, בטענה להפרת חובות הזהירות והאמונים של נושאי משרה בחברה.

בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, פסיקה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (כבוד השופטת דניה קרת-מאיר) בעניין דחיית בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד חברה, בטענה להפרת חובות הזהירות והאמונים של נושאי משרה בחברה.

עניינה של בקשת האישור הוא בטענה כי מדובר במקרה חמור של העברת סכומי עתק (עשרות מיליוני ש"ח) הנובעים ממכירת נכסי קבוצת חברות לצדדים
שלישיים תוך שמנהלי החברה, בעלי השליטה וגורמים קשורים מקבלים טובות הנאה בסכומי עתק כתוצאה מהעסקה בנכסי החברה.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור