16 ביולי 2018

Facebook Inc נ' אוהד בן חמו: בית המשפט העליון מרחיב את האפשרות לתבוע תאגיד בינ"ל בישראל.

Facebook Inc נ' אוהד בן חמו: בית המשפט העליון מרחיב את האפשרות לתבוע תאגיד בינ"ל בישראל.

לאחרונה פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין רע"א 5860/16 Facebook Inc נ' אוהד בן חמו, הקובע, בתמצית, כי הגם שבהסכם ההצטרפות לשירותי "פייסבוק" נקבע כי כל סכסוך בין המשתמשים לבין "פייסבוק" יוכרע בבימ"ש בקליפורניה ועל פי דיני מדינת קליפורניה, תביעות של ישראלים כנגד חברת פייסבוק תתבררנה בבתי המשפט בישראל.

Facebook Inc נ' אוהד בן חמו

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור