29 באוקטובר 2018

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים במשרדנו, רואיין על ידי מתיו קלמן לBloomberg BNA בעניין ההצהרה של בנק ישראל בנוגע למגבלות הלבנת הון על חשבונות הבנקים

"כיום, נראה כי המערכת מוכוונת לעבר ציות לנהלים ולא לעבר עסקים"
עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים במשרדנו, רואיין על ידי מתיו קלמן לBloomberg BNA בעניין ההצהרה של בנק ישראל בנוגע למגבלות על הלבנת הון בחשבונות הבנקים.

לקריאה נוספת (אנגלית):

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור