13 ביוני 2018

דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מיסים במשרדנו, בראיון למתיו קלמן מ- Bloomberg BNA בנוגע לחקיקה אפשרית אשר תעניק הטבות מס בגין השקעות נדל"ן.

"לא מן הראוי להשתמש במערכת המס לצורך ניסיון להשפיע על מהלכו של השוק החופשי".
דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מיסים במשרדנו, בראיון למתיו קלמן מ- Bloomberg BNA בנוגע לחקיקה אפשרית אשר תעניק הטבות מס בגין השקעות נדל"ן, סוגיה המעוררת התנגדות בקרב גורמים פיננסים ובקרב רשויות המס בישראל.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור