31 באוקטובר 2017

מזכר לקוחות בנושא הדרישות לרישוי מתן הלוואות בישראל על ידי גופים חוץ מוסדיים.

השותפים אלית אלקון ודובי גרוס, יחד עם עו"ד ניר קידר פרסמו מזכר לקוחות בנושא הדרישות לרישוי מתן הלוואות בישראל על ידי גופים חוץ מוסדיים – צעד אחד לקראת בטחון עבור מלווים בינלאומיים.

לקריאה נוספת (אנגלית)

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור