24 ביולי 2017

מזכר מיסים - הוראת שעה לחלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת התקפה עד ליום 30.9.2017

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים בגורניצקי, ועו"ד (רו"ח) ענבר ברק-בילו במזכר הסוקר את הוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד מוטב לבעל מניות מהותי התקפה עד ליום 30 בספטמבר, 2017. הוראת השעה קובעת שיעור מס מופחת של 25% במקום 33% על חלוקת דיבידנד שמקורו ברווחים צבורים בחברה עד ליום 31.12.2016.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור