משרדנו ייצג את נושאי המשרה בחב' אינטרקולוני (הרדיום) בהדיפת ערעור שהוגש לביהמ"ש העליון ואישר את דחיית אישור תביעה נגזרת כנגד החברה ונושאי המשרה בה.

קרא עוד
COMMUNICATION MAKES COMMUNITY

מרכז תקשורת

קראו את עדכוני הלקוחות האחרונים של גורניצקי ושות'.
הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור