15 במרץ 2016

עוה"ד ירון אלכאוי ואמיר פלמר - מפרקי חברת SDS תובעים 72 מליון ש"ח

מפרקי חברת SDS, עוה"ד ירון אלכאוי (שותף) ואמיר פלמר, המיוצגים על ידי עוה"ד הראל שחם (שותף) ושני וייס ממשרד גורניצקי ושות', הגישו לבית המשפט בקשה להורות על חיובם של בעל השליטה וחברי הדירקטוריון של SDS, בחובותיה לנושים בסך של למעלה מ-72 מיליון ש"ח, וזאת, בין השאר, בגין חלוקות דיבידנד בסך של כ-27 מיליון ש"ח, שנעשו על מנת לשרת את צרכי הנזילות הדחופים של בעל השליטה, תוך הפרת חובת הזהירות של הדירקטורים ולמרות קיומו של חשש סביר ליכולת הפירעון של החברה, בגין השקעות של עשרות מיליוני ש"ח בפיתוח מוצרים וברכישת פעילויות, באופן חובבני והרפתקני, ללא היגיון עסקי או בדיקות מינימאליות מצד הדירקטורים, ותוך התעלמות ממגבלות התזרים של החברה, וכן בשל הפאסיביות בה נהגו הדירקטורים שעה שנמנעו מלנקוט בפעולות נחוצות שהתחייבו בנסיבות העניין על מנת לנסות ולעצור את קריסה החברה בעטיין של חלוקות הדיבידנד וההשקעות הפזרניות.

לצפייה בכתבה מתוך ידיעות אחרונות

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור