07 בינואר 2019

עדכונים מעולם העבודה: טיפים לעובדי מסעדה ייחשבו כשכר לכל דבר ועניין.

החל מיום 1.1.2019, נכנסה לתוקף ההוראה שקבע בית הדין הארצי לעבודה, כי כל תשר בענף המסעדנות ייחשב כהכנסת העסק, וכי כל הכנסת עובד שתגיע מתשר תיראה כהכנסת עבודה ממעסיק, גם אם לא נרשמה בספרי המסעדה.

צוות דיני עבודה של גורניצקי בעדכון לקוחות הסוקר את פסיקתו של בית הדין הארצי.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור