30 במרץ 2020

עדכון לקוחות: תקנות לשעת חירום - הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים, דחיית מועדים בהליכי הטלת עיצום כספי והשעית הגבלות על חשבונות בגין שיקים ללא כיסוי

השותפה שגית אוחנה-לבנה יחד עם עו"ד שני וייס סוקרות בעדכון זה את התיקון לתקנות שעות החירום העוסקות בהארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים ודחייה בהליכי הטלת עיצום כספי, ובהשעית הטלת הגבלות על חשבון בנק או בעליו בגין שיקים שסורבו.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור