04 ביוני 2019

עדכון לקוחות: רישום למסחר של יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת בתחום המחקר והפיתוח.

השותפים שרון ורקר-שגיא ושלמה לנדרס בעדכון לקוחות בדבר תיקון לתקנון והנחיות הבורסה, שמאפשר לשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הוא מחקר ופיתוח לרשום למסחר יחידות השתתפות בשותפות. אפשרות זו הייתה קיימת לפני תיקון זה רק לשותפויות מוגבלות הפועלות בתחום חיפושי נפט וגז, הפקת סרטים וחיפוש פצלי שמן.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור