17 בפברואר 2021

עדכון לקוחות: על האחריות הרחבה של תאגידים ונושאי משרה בתחום איכות סביבה

השותפים ארז הראל והילה שמעון, יחד עם עוה"ד הבכיר יחיאל ציפורי, סוקרים בעדכון לקוחות זה את ע"פ (ב"ש) 59386-08-20‏ ‏חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ נ' מדינת ישראל.
לטעמם, פסק הדין ממחיש את החשיבות בביסוס נהלים מתאימים ופיקוח ראוי על התקשרויות הנעשות עם קבלן חיצוני לצורך ביצוע עבודות הטומנות בחובן השלכות סביבתיות.
כמו כן, ניתן ללמוד מפסק הדין על המשמעות הרת הגורל שיכולה להיות לחקירתם של נושאי משרה בחברה (ברשות הטבע והגנים, המשטרה ירוקה או בכל גוף חקירתי אחר) על ההליך הפלילי.

להמשך קריאה

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור