03 במרץ 2020

עדכון לקוחות: משבר הקורונה-"כוח עליון"? השפעה על פרויקטים והסכמים בישראל

למשבר הקורונה השפעה עמוקה ורוחבית על מיזמים, עסקים והסכמים בישראל. ככל שהמשבר מעמיק, השפעתו ניכרת יותר. בעוד שחלק מהשלכות המשבר מתבררות באופן מידי, לחלק השלכות יותר ארוכות טווח שיתבררו בהמשך. למשל, בפרויקטים של תשתיות הכוללים התחייבות לסיום הפרויקט עד מועד מוסכם יכולה להיות למשבר הקורונה השפעה קריטית – במיוחד ככל שמבצע הפרויקט נתן ערבויות להבטחת השלמת הפרויקט או איזה משלביו במועד.

ד"ר זיו רוטנברג, שותף, בעדכון לקוחות הסוקר את אותן השלכות והדרכים להתמודד עמן.

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור