03 בינואר 2019

עדכון לקוחות: חוק לצמצום השימוש במזומן.

ביום 1 בינואר 2019 נכנס לתוקפו חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, אשר מטיל מגבלות על היקף השימוש במזומן ובשיקים, ונועד לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, העלמות מס, ובפעילות פלילית אחרת לרבות פשיעה חמורה.
החוק מסמן רפורמה של ממש בפיקוח הרגולטורי על המגזר הפרטי והעסקי בכל הנוגע לביצוע עסקאות במזומן ובהרגלי הצריכה אליהם מורגל המשק כולו.
הפרה של הוראות החוק עלולה לגרור סנקציות משמעותיות של הטלת עיצומים כספיים (על עוסק) וקנסות מנהליים (על אדם פרטי).

השותף תימור בלן ועוה"ד סמדר רון בעדכון לקוחות הסוקר את החוק ואת צעדי ההערכות הנובעים ממנו.

 

 

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור